Fagbok om bildeforståelse

Magnar W. Fjørtoft har gitt ut ei fagbok om fotografi som medium. Det er i all hovedsak en teoretisk gjennomgang av billedlig uttrykk og forståelse.
Bokomtale: «Fotografi som medium. En introduksjon til bildeforståelse»
Format: 17x24 cm, Pocket
Omfang: 144 sider
Pris: 248/217 kr.


Magnar W. Fjørtoft har gitt ut ei fagbok om fotografi som medium. Dette er ingen fotobok i vanlig forstand. Det er i all hovedsak en teoretisk gjennomgang av billedlig uttrykk og forståelse, der begrepet «billedlig» ikke nødvendigvis er begrenset til foto. I boka svinger forfatteren nemlig innom, og dykker til tider dypt ned i et bredt spekter av teoretisk fagstoff innen mange disipliner.

Et eksempel fra side 73: «Det kognitive angår våre egne fotografier: Skal vi håndtere responsen på synsinntrykk rasjonelt, må vi koble inn tankene. Det kognitive har med erkjennelse, oppfatning og tenking å gjøre, og knyttes til det rasjonelle tankesystemet. Dette tankesystemet beskrives gjerne som motsetning til det assosiative minnet, som har med det følelsesmessige eller intuitive å gjøre. I praksis samhandler systemene, mer komplekst enn hva noen forskning kan kartlegge og beskrive. Ved å skille mellom systemene kan vi enklere få oversikt over hvordan vi responderer på og behandler sanseinntrykk».

Boka er inndelt i kapitler: Fotografiet som medium, Kamerateknikk påvirker bildeinnholdet, Tolking av bildeinnhold, Bildeanalyse og bildekritikk. Kapitlene er delt inn i «artikler»: ett bilde på venstre side. Under her en kort tekst til observasjon eller refleksjon. Og så selve teksten på høyre side.
Her er alt fra enkle kommunikasjonsmodeller til dypere persepsjonspsykologi. Det er mye godt tankegods her, men jeg savner en klarere rød tråd, både gjennomgående i boka og i de enkelte kapitlene. Dette ble for fragmentert for meg, men ha nå i mente at omtalen her er basert på første gangs gjennomlesing og at man alltids kan skylde på manglende intellektuell kapasitet, selv om jeg faglig sett har studert områder som boka dekker.

Jeg tillater meg å omtale boka som ei fagbok, og i så måte må man vel akseptere at språket er deretter. Her og der kunne nok boka vært gjort mer begripelig ved å ta i bruk gode norsk ord i stedet for faguttrykk. Jeg savner også kildehenvisninger. Nå finner vi bare en oversikt over bøker på én side bak. Det ville vært greit å vite hva som er forfatterens eget tankegods og hva som er rene sitater.

På bakre omslagside får vi forfatterens intensjon med boka. Her et utdrag: «Vi er så vant med å se fotografier at vi tar avbildningene for gitt. Det bør vi ikke gjøre. Selv om fotografiet dannes av lys, av spor fra den ytre verden, er fotografier menneskeskapte konstruksjoner. Vi tolker bildeinnholdet løsrevet fra de virkelige hendelsene.
Boka tar sikte på å gi en grunnleggende og lettfattelig oversikt over hvordan vi kommuniserer med fotografier, og byr på verktøyer for selv å utføre faglig analyse og kritikk. Kunnskapen vil komme til nytte, uavhengig av om vi skaper bilder som formidler et budskap, eller om vi forholder oss til flommen av bilder som omgir oss.»

Meg bekjent finnes det ingen slik fototeoretisk bok på norsk, og dermed kan boka finne et publikum for eksempel innen skoleverket og blant den gruppen fotointeresserte som liker å teoretisere og analysere, ikke bare «knipse».

Om forfatteren
Magnar W. Fjørtoft er utdannet fagfotograf, og har i tillegg en kunstfaglig utdannelse, samt pedagogisk utdannelse. Han har arbeidet som journalist i flere tiår, har jobbet mange år med grafisk formgivning, og har også arbeidet både redaksjonelt og med grafisk utforming av tidsskrifter. Forfatteren underviser i mediefag på videregående nivå, og har gjennom de siste tiår gitt ut en del bøker, både egne, delvis eget arbeid, og for andre gjennom forlagsdrift som selvstendig næringsdrivende på heltid/deltid siden før årtusenskiftet.

 -
 -
 -
 -
 -
Forfatteren: Magnar W: Fjørtoft.

Varsle Foto.no
Som innlogget kan du kommentere artikler.
Artikkelkommentarer
Leif Erling A.
Jeg har også lest hele boken, og ble begeistret over å finne en slik publikasjon - attpåtil på norsk - som går "bak" fotografiet og gjør spørsmålene større og viktigere enn "svarene" ift. temaet bildeforståelse. Perspektivene tvinger leseren til å reflektere over egne forutsetninger for dette temaet, men boken evner også å inspirere. Også for alle som har vært eller er medlem av fotoklubber, og/eller juryerer fotokonkurranser, vil Fjørtofts bok være et flott hjelpemiddel hvis man vil legge noe mer til sine bildevurderinger enn kun det elementære. Dessuten er ikke boken større at den fint får plass i fotobagen
: )
22.11.2019
Eller kommenter via Facebook:
Åpne uskalert versjon i eget vindu